Vragentest CORONA https://www.thuisarts.nl/vragentest/corona

Richtlijnen binnen de praktijk:
* Consultaties enkel telefonisch te regelen
– kom altijd alleen op consultatie
– draag een mondmasker
– ontsmet handen bij binnenkomen en buitengaan
(Alcogel aanwezig in de praktijk)

* N8R kan niet optreden als call-center.
We zien ons genoodzaakt om uw telefonische vragen m.b.t. Covid-19 te beperken tot twee belmomenten.
nl op weekdagen tss 8u30-10u30 en 15u-16u

* Infolijn Corona: 0800 14689 of website

* Voor vragen ivm:
° Corona op school –> raadpleeg de schoolarts van de betreffende school
° Corona op uw werk –> raadpleeg uw bedrijfsarts
° Corona in uw sportclub –> meer info via de sportclub of
de gemeente waar uw club is gevestigd
° Veilig reizen –> Website Federale Overheid

 • Update: augustus 2020
  Wat betekent mijn testresultaat?
  In afwachting van het testresultaat
 • In afwachting van het testresultaat blijft u steeds in thuisisolatie!
 • Bespreek met uw huisarts hoe de resultaten meegedeeld worden en wat ze voor u betekenen; ga niet zonder overleg uit quarantaine!

  Wat bij positief resultaat?
 • Thuisisolatie minstens 7 dagen (of langer bij klachten)
 • Voor de huisgenoten:
  o 14 dagen quarantaine
  o Test via huisarts
 • Enkel in overleg met huisarts thuisisolatie verlaten!

  Wat bij negatief resultaat?
  Test omwille van klachten:
 • Bespreek met uw huisarts of u de quarantaine kan verlaten!
 • In sommige gevallen (verdachte klachten, veel besmettingen in nabije omgeving,…) moet deze alsnog verlengd worden!
 • Indien u ook een hoog risico contact met COVID-positieve patiënt had:
  o Quarantaine blijft gelden gedurende 14 dagen!

  Test na hoog-risico contact of bij terugkeer oranje/rode zone:
 • Quarantaine blijft tot 14 dagen na het risicocontact of na terugkeer!!
 • In samenspraak met huisarts:
  o Indien negatief kan u ten vroegste 10 dagen na het contact uit quarantaine!

  Maatregelen thuisisolatie (bij positieve test of klachten)

  Maatregelen quarantaine (risicocontact of terugkeer risicogebied